Kulturell psykiatri ska göra vården mer jämlik

1:36 min

Den psykiatriska vården ska bli bättre på att förstå och ge vård till patienter med migrant-eller minoritetsbakgrund. Svenska psykiatrikerförbundet har tagit fram nya riktlinjer i så kallad kulturell psykiatri.

Sofie Bäärnhielm är överläkare och har lett arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna.

– Sverige är ett samhälle på väg att bli mer mångkulturellt. Vi måste se att det är hela befolkningen som får god vård. Alla ska kunna känna sig respekterade med de erfarenheter som man har, säger Sofie Bäärnhielm.

De nya riktlinjerna inom kulturell psykiatri ska bland annat bidra till att öka kunskapen om kulturella faktorers betydelse vid diagnostik och behandling samt göra psykiatrisk vård mer tillgänglig för patienter med migrations- eller minoritetsbakgrund.

Men enligt Sofie Bäärnhielm, som även vidareutbildar andra överläkare i kulturell psykiatri, saknar de flesta grundutbildningar inom vården idag det här momentet.

– Att kunna förstå migrationssituationen, att ha en öppenhet för att människor kan tänka och uttrycka sig på olika sätt är någonting som behöver ingå i grundutbildningarna för vårdpersonal, säger hon. 

Men även mer forskning och metodutveckling behövs om psykiatrin bättre ska kunna diagnostisera och behandla personer med andra kulturella rötter.

– Där måste vi utveckla våra metoder så att vi kan förstå människor även om de framför allt uttrycker sin psykiska ohälsa genom att ge kroppsliga beskrivningar. Man kan beskriva det jag kallar ångest som trångt i bröstet eller svårt att andas, säger Sofie Bäärnhielm.

– Man kan behöva informera på olika sätt kring terapimetoder så att folk förstår dem och förstår hur de fungerar och känner att man har nytta av dem, fortsätter Sofie Bäärnhielm.