Krav på att ensamkommande ska styrka sin identitet skrotas

1:40 min

Regeringen har i dag presenterat lagförslaget som ska ge ensamkommande rätt att stanna i Sverige under tiden de studerar på gymnasiet. Två ändringar görs jämfört med det första utkastet – de unga som berörs ska kunna få arbeta vid sidan av studierna, och kravet på att de ska kunna styrka sin identitet skrotas.

– Den här frågan är viktig för den berör många tusen ungdomar som är otroligt utsatta efter att de har fått avslag för att de har varit tvungna att vänta i flera år på att deras asylansökningar ska behandlas, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.  

Det är just MP som har drivit frågan i sina förhandlingar med regeringspartnern S.

Genom lagförslaget vill nu regeringen ge omkring 9 000 ensamkommande ungdomar en ny chans att få stanna i Sverige. För dem som har drabbats av långa handläggningstider ska det nu räcka med att de studerar eller har för avsikt att studera på gymnasiet.

I den nya versionen som regeringen i dag skickar till lagrådet ges de som berörs av lagen rätt till att arbeta vid sidan av studierna, något som inte fanns med i det första utkastet som gick ut på remiss.

Nu skrotas också kravet på att den ensamkommande ska kunna styrka sin identitet eller göra sin ålder sannolik för att få del av den nya rättigheten. Flera remissinstanser, bland annat Migrationsverket, hade pekat på just detta, att det här kravet gjorde att mycket färre än vad som var syftet skulle beröras av lagen.

– För oss har det varit viktigt att göra de viktiga ändringarna för att säkerställa att lagförslaget faktiskt omfattar dem som är tänkta att omfattas, säger Maria Ferm. 

Frågan är om lagförslaget, som regeringen vill ska träda i kraft i juli, kommer att få riksdagens stöd.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har sagt nej. För att få majoritet behöver regeringen förutom stödet från Vänsterpartiet rösterna från Centerpartiet.

Centerpartiets Johanna Jönsson har idag välkomnat den ändring som ger de unga rätt att arbeta vid sidan av studierna, men hon skriver på sin Facebooksida att partiet "återkommer med ett tydligt ja eller nej när propositionen läggs på riksdagens bord".

– Vi får avvakta, säger Maria Ferm. Jag är väldigt glad över att vi tar det här steget nu. Vi har bråttom, det är otroligt viktigt att vi hinner behandla detta i riksdagen innan sommaren.