Trump argumenterade för dödsstraff

2:07 min

Donald Trump utvecklade i går kväll sina tankar kring att få bukt med drogkrisen i USA. Bland annat utvecklade han sitt förslag om att vissa narkotikasmugglare ska dömas till döden.

På besök i en av de delstater som drabbats hårdast av opioidkrisen, New Hampshire, sa president Trump att drogepidemin måste bekämpas med hårdare straff.

– Om vi inte blir tuffare så ödslar vi bara vår tid, förklarade han inför en publik full med anhängare.

– Det inkluderar dödsstraffet, fortsatte presidenten. 

Under talet hänvisade Trump till länder där avrättningar utförs som straff vid drogrelaterade brott. Han har tidigare prisat lagstiftningen i Singapore och Kina.

Trumpadministrationens fokus på hårdare straff för att bekämpa problemen i USA kritiseras av flera organisationer som anser att det är ineffektivt, och till och med kontraproduktivt.

– Det går inte att komma ur den här krisen med hjälp av straff, säger Vanita Gupta som är ordförande på Leadership Conference on Civil and Human Rights, vi kan inte använda oss av cyniska metoder som låter slagkraftiga, men som inte är evidensbaserade.

2016 dog runt 42 000 människor i opioidöverdoser i USA, det vill säga överdoser orsakade av till exempel fentanyl, heroin eller opioidläkemedel. I genomsnitt motsvarar det 120 personer per dag.

Under sitt tal i New Hampshire berörde Trump en rad andra förslag, bland annat bättre tillgång till behandling och informationskampanjer.

Han sa också att hårdare invandringslagar, däribland en mur på gränsen mot Mexiko, skulle minska tillgången på droger.

– Till slut kommer demokraterna att hålla med oss om att vi ska bygga muren, sa Trump.

Det finns inte några bevis för att en mur skulle minska tillgången på narkotika.

Det vanligaste sättet att smuggla in droger över USA:s södra gräns är via bemannade gränsövergångar.