Antalet barn som döps fortsätter att minska

2:16 min

Förra året döptes 42 procent av de nyfödda, enligt årsstatistik från Svenska Kyrkan.

Förra året genomförde knappt 50 000 dop i Svenska kyrkan. Det innebär att ungefär 42 procent av de nyfödda barnen döptes, och blev på köpet medlemmar i Svenska kyrkan.

Sedan 1996 blir nyfödda inte per automatik medlem i Svenska kyrkan, det blir man genom dopet eller genom att ansöka.

Att 42 procent av barnen döps är rekordlågt, och en fortsättning på en längre trend.

 – 2000 var det 73 procent av svenskarna som föddes som döptes, sen har det krupit nedåt. 2010 hade vi drygt hälften av de barn som fötts som döptes, och nu är vi nere i lite drygt 42 procent, säger Pernilla Jonsson, analyschef, Svenska kyrkan.

Vilka är huvudförklaringarna till det?

– Det är framförallt demografiska förändringar att en större andel av barnen som föds idag föds till utlandsfödda föräldrar, som inte är med i Svenska kyrkan, och har kanske inte kopplingar till Svenska kyrkan och då är inte förstavalet att döpa sitt barn, säger Pernilla Jonsson.

Siffrorna över dopfrekvens skiljer sig även över landet. Minst andel dop i förhållande till antalet nyfödda görs i Stockholms län, där 32 procent av barnen döps. Följt av Södermanlands län med knappt 40 procent.

Flest dop, procentuellt sett, sker i Norrbottens län, med knappt 62 procent. Följt av Värmland, med 58 procent.

 – Storstad, större städer och pendlarkommun i närhet av storstad – där har vi en tydligt lägre dopfrekvens än i övriga landet, säger Pernilla Jonsson, som pekar på en sekulariseringstrend som förklaring till detta.