Järven rör sig söderut trots klimatförändringar

2:32 min

Järven har antagits vara beroende av snö för sin jakt och därmed känslig för klimatförändringar. Men i själva verket etablerar de sig allt längre söderut, enligt järvforskaren Jens Persson.

Järven fridlystes på 60-talet när det fanns cirka 100 djur kvar i de norra delarna av landet. Efter det har populationen sakta återhämtat sig.

Enligt officiella inventeringen finns det idag omkring 520 järvar i Sverige, men troligen finns det ännu fler.

– Det vi tror baserat på historiska data är att sydgränsen för utbredningen på 1800-talet låg någonstans här i gränstrakterna mellan södra Dalarna, Örebro län och mellersta Värmland och det är dit den har nått nu, säger Jens Persson.

I Värmland och Dalarna har det inte inventerats ordentligt ännu, enligt honom.

Vi vet att det finns fler nere i skogslandet som inte har inkluderats i inventeringen.

Enligt Jens Persson är det extra intressant att järven sprider sig såhär långt söderut, i vår tid av klimatförändringar. Järven har nämligen länge betraktats som ett klimatkänsligt djur.

– De är anpassade till snö. De har stora tassar som bär dem bättre i djup snö eller på skare, där de kan ha fördel när de jagar bytesdjur.

Så de har setts som väldigt snöberoende och potentiellt som en art som kan påverkas väldigt negativt av klimatförändringar.

– Men nu har vi sett hur det har blivit mindre snörika vintrar och mildare klimat och samtidigt som det har skett så har järven spridit sig söderut och reproducerar sig så långt ner som i södra Dalarna och i Örebro län. Det är en väldigt spännande paradox att den spridningen sker samtidigt som vi får mildare vintrar och mindre snö.