Socialstyrelsen kritiserar demensvården

1:45 min

Kommuner och landsting är dåliga på att samarbeta när det gäller patienter som har någon demenssjukdom, visar en ny undersökning från  Socialstyrelsen.

Vår reporter berättar vad demens är för något:
– Ja, det är flera olika sjukdomar som kan göra personen glömsk och virrig och det kan bli svårare för den som är dem att lära sig saker.

Vad har Socialstyrelsen kommit fram till?
– Både bra och dåliga saker.

Bättre undersökningar

Vad har blivit bättre?
– En viktig förbättring är att vårdpersonalen gör fler noggranna undersökningar för att ta reda på om personen har någon demenssjukdom. Och det är ju bra.

Så problemet är alltså vad som händer efter utredningen?
– Ja, precis. För i Sverige är det både kommuner och landsting som har ansvar för vården. Exempelvis är det landstingen som har ansvar för stora sjukhus och kommunerna som ansvarar för boenden och hemtjänst där demenssjuka kan få hjälp av personal.

Färre grupper för samarbeten

Hur borde kommuner och landsting samarbeta, tycker socialstyrelsen?
– Kommunerna borde har särskilda grupper där flera olika experter ska samarbeta.

Finns det sådana grupper?
– Ja, men ett problem är att allt fler kommuner saknar de här teamen. Ett annat problem är att det saknas personer i grupperna.

Vilka är det som brukar saknas?
– Oftast saknas experter från landstinget. Om grupperna bara har personal från kommunerna så kan ju samarbetet bli sämre.