Tusentals cancersjuka dör i onödan

2:35 min

Om lågutbildade fick lika bra vård när de blir sjuka som högutbildade får, skulle 2 900 människoliv kunna räddas varje år. Det visar en studie som Cancerfonden står bakom.

– Det är lätt att föreställa sig att de med hög utbildning är pålästa och kräver mer, men det är framför allt skillnader i vården vi ser, säger Jan Zedenius som är överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

– Vilken typ av utredning man får och vilken typ av behandling. Här finns det skillnader, säger Jan Zedenius.

Forskningen visar alltså att det inte i första hand är patientens beteende det handlar om, som att högutbildade har lättare att läsa på och lära sig allt om sin sjukdom.

I stället är det skillnader i vården som gör att dödligheten i cancer är mellan 35 och 40 procent högre för cancerpatienter med låg utbildning.

– Som med kvinnor där man misstänker en lungcancerdiagnos. Fram till det att man har etablerat diagnosen tar det betydligt längre tid, om kvinnan har låg utbildning, säger Jan Zedenius.

– Vi har andra exempel där män med högre utbildning oftare får genomgå skelettundersökning när de har prostatacancer, till exempel. Det är skillnader vi kan peka på, menar Jan Zedenius på Cancerfonden..

Risken att drabbas av cancer är ungefär lika stor, oavsett klass och utbildning. Men dödligheten bland de som drabbas är alltså större för den som har en låg utbildning.

I den nya studien har man satt siffror på skillnaden genom att räkna ut hur många lågutbildade cancerpatienter i Sverige som skulle ha överlevt, om dödligheten hade varit lika låg för dem som för högutbildade.

Studien visar alltså att 2 900 människor i Sverige dör för att de inte får bästa tillgängliga vård. Det är åtta patienter om dagen.

Nu kräver Cancerfonden bland annat att landstingen ska sätta upp mätbara mål för hur man ska minska klyftorna i cancervården. Och att utbildning i detta ska ingå i alla vårdutbildningar.

– Dagens orättvisa vård är ett brott mot lagen, konstaterar Jan Zedenius.

– Varje vårdenhet har ett ansvar att se till att alla får samma vård, oavsett vad man har för bakgrund. Det står till och med i vår hälso- och sjukvårdslag, säger överläkare Jan Zedenius på Cancerfonden.