Ojämlik cancervård - lågutbildade får sämre vård

12 min
  • Många dör i onödan.
  • Den som kan tala för sig får bättre vård.
  • Samtal med Ann-Marie Högberg, Anhörigas Riksförbund, och Beatrice Melin, cancersamordnare på SKL och ordförande i Regionala Cancercentrum.