Nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti

1:18 min

Regeringen presenterade i dag ett nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan.

Det förra drogs tillbaka i februari efter kritik om att garantin skulle ge lärarna mer pappersarbete och mindre tid för undervisningen. Nu har regeringen tagit bort dokumentationskravet.

– Vi säkrar att det här inte ska innebära att lärarna ska fylla i mer papper, för det är inte det som är poängen. Poängen är att när jag som lärare ser att en elev behöver extra stöd då ska jag också säkra att stödet kommer på plats, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.  
 
Hela oppositionen har varit emot regeringens förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti, de tycker att den innebär mer byråkrati för lärarna. Med det reviderade förslaget blir det inte så, försäkrar Gustav Fridolin.
 
Hur kan det inte bli mer administration för lärarna när garantin innefattar obligatoriska kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar?

– Därför att de här kraven redan finns idag. Det vi har plockat bort är det nya kravet som skulle kunna leda till mer dokumentation, det har vi rensat bort, säger Gustav Fridolin.

– Det som vi däremot har kvar och som är viktigt är att jag i de moment som idag är obligatoriska ser att du behöver faktiskt extra stöd så ska det stödet komma på plats. Jag som lärare ska ha makten att få det där och då, så att det inte blir så att vi mäter och mäter och mäter, men eleven som behöver stödet får ändå inte det, och läraren som ropar på att få hjälp till den här eleven blir ohörd.
 
Regeringen skjuter också upp ett eventuellt införande av lagen till höstterminen 2019.

Trots ändringarna är det inte säkert att oppositionen godtar förslaget, därmed skulle propositionen röstas ner i riksdagen.