Utökad fjärrundervisning i skolan dröjer

2:02 min

Många kommuner vill ha större möjligheter att använda fjärrundervisning där lärare via dator undervisar elever som sitter på annat håll, bland annat för att lösa lärarbristen. Men det blir ingen lagändring innan valet.

– Det tar tid att gå igenom de remiss-synpunkter på det förslag som vi skickade ut på remiss, och vi har också lagt ett stort antal andra propositioner till riksdagen som har tagit mycket av departementets resurser i anspråk, säger gymnasieminister Anna Ekström.

I dag får man bedriva fjärrundervisning i ett fåtal ämnen. En statlig utredning föreslog i somras att tillåta fjärrundervisning i nästan alla ämnen på entreprenad i högstadiet och gymnasiet, och från årskurs 1-6 i moderna språk, vilket en lång rad kommunalråd och SKL, Sveriges kommuner och landsting tycker är för begränsande. De vill gå ännu längre.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna vill att regelverket förändras. Moderaternas skolpolitiska talesperson Erik Bengtzboe är besviken på regeringen.

– Tyvärr är det plågsamt att se regeringens långsamhet och sävlighet i frågan. Det här har ju malts i flera år, där det finns initiativ över landet, det finns skolor som vill använda sig av fjärrundervisning, men som tyvärr begränsas av dagens regelverk, säger han.

Men åsikterna är delade om fjärrundervisning. Jonas Nilsen och Maja Gruvås och är gymnasister i Leksand och Rättvik och har båda erfarenhet av att undervisas på det här sättet.

– Det är jättesvårt. Man får ingen kontakt med läraren, säger Maja Gruvås, som föredrar att kunna ha sin lärare i klassrummet.

– Jag tror helt och hållet det beror på vilken individ du är, om du har väldigt lätt för att göra läxor, och arbeta mycket hemma så fungerar det lika bra, om inte bättre, säger Jonas Nilsen.

Lärarförbundet varnar för att tillåta fjärrundervisning i stor skala, även om förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand tror att det kan vara nödvändigt till exempel i språkundervisning, där eleverna är få och utspridda geografiskt.

– Det blir otroligt mycket svårare att se varje elev, att anpassa undervisningen till elevens behov. Att ta ansvar för hela läraruppdraget. Vi har ju också ett värdegrunds- och demokratiuppdrag. Det riskerar ju att göra undervisningen ganska monoton, säger hon.