Merkel presenterade sin regeringsförklaring – fokuserade på sammanhållning i landet

2:02 min

I Berlin presenterade Angela Merkel i dag sin första regeringsförklaring sedan hon återvaldes till förbundskansler för en vecka sedan. Sammanhållningen i landet var hennes övergripande tema. Och med en rejäl dos självkritik inledde hon med de senaste årens mest polariserande tema.

– Till sanningen hör att vi alldeles för länge blundade för verkligheten, för de miljoner människor på flykt under allt svårare förhållanden i närområdet. För länge förlitade vi oss på ett i praktiken icke-fungerande Dublin-system.

Så räknade Angela Merkel upp misstag och brister som ledde till den stora strömmen av människor som sökte skydd i Europa under 2015, och som sedan dess har fått politiska följder som har ruskat om också ett ekonomiskt starkt och stabilt land som Tyskland.

Den nygamla koalitionen av kristdemokrater och socialdemokrater måste ta människors oro och ängslan på allvar och svara med konkret politik, sa Merkel.

Fler poliser, mer personal och bättre arbetsvillkor inom vården, ökade bidrag till barnfamiljer, satsningar på skola och yrkesutbildningar och åtgärder för att skynda på integrationen av flyktingar var några av överenskommelserna mellan koalitionspartierna för den kommande mandatperioden som hon tog fasta på för att öka tryggheten och sammanhållningen i landet. 

Sammanhållning var också den röda tråden för Europapolitiken och inte minst den akuta situationen med hot om amerikanska strafftullar, som Merkel kallade rättsvidriga och skadliga.

– Vi gör allt för att komma överens men i nödfall är vi också beredda att ta till kännbara motåtgärder, sa hon.

Inför det kommande toppmötet i Bryssel betonade Merkel också det fördjupade samarbetet med Frankrike och inom Eurogruppen, med bildandet av en bankunion och omvandlingen av den ekonomiska stödmekanismen till en Europeisk valutafond som några centrala punkter.