De får politikerna att praktisera på LSS-boenden

0:42 min

Nio politiker från sex olika partier i Örebro har antagit utmaningen från organisationen Funktionshinderbanans utmaning.

Örebro är en av åtta kommuner som nappat på organisationen Funktionshinderbanans utmaning att få politiker att praktisera på LSS-boenden.

Organisationens grundare Robin Berkhuizen cyklade förra året 80 mil för en bättre LSS-vård i landet.

Nu ska han göra om bedriften och har samtidigt utmanat landet politiker att praktisera på LSS-boenden för människor med speciella behov.

Örebro är en av kommunerna som antar utmaningen och nio politiker från sex av partierna i Örebro kommun kommer att praktisera på olika LSS-boenden under våren.