Fler kroganställda använder droger

2:30 min

Drogmissbruket ökar kraftigt bland kroganställda visar en ny enkätundersökning från organisationen Stad, Stockholm förebygger alkohol och drogproblem.

Undersökningen visar att inställningen till droger blivit liberalare sedan den förra undersökningen för 10 år sedan. 

– En fredagskväll vet jag att de i köket brukar ta droger. Det är lite den där känslan att ”det här är ingenting”, det känns inte så dåligt liksom, berättar Vera. Hon beskriver en arbetsplats där halva personalstyrkan håller på med droger, det är svårt att inte delta.

– Det är klassiskt att droga, men det är ju jobbigt om man själv inte gör det, man känner sig utanför, säger Vera

Den nya undersökningen visar att i stort sett alla siffror ökat då det gäller droger på krogen bland personalen.

Efter första enkätens höga siffror 2001 styrde man upp situationen bland annat via ökad polisiär närvaro, tydligare riktlinjer det vill säga att narkotika inte accepteras vare sig då det gäller personal eller gäster och satsningar som fick ner missbruksproblemen, det visade undersökningen 2007. Men sedan dessa har siffrorna ökat igen.

Vid frågan om de anställda använt droger det senaste året, har nästan en fördubbling skett på tio år, från 19% till 35% av personalen som svarar att de använt narkotika det senaste året

– Nu ser vi att det behövs krafttag mot knarket igen, säger Johanna Gripenberg, forskare och chef för organisationen Stad. Hon beskriver hur droger som cannabis, ecstasy, även kokain har ökat. Hon säger att detta är mycket oroväckande.

Inställningen till droger har blivit liberalare menar utredarna.

Färre anställda tycker att narkotikapåverkade ska avvisas från krogen och färre anställda tycker att man ska ringa polis om man ser någon personal ta droger under sin arbetstid. Nu svarar 38% att de skulle ringa polisen jämfört med 53% år 2007.

– Narkotika är glamouriserat, många har en liberalare inställning till narkotika i dag, avslutar Johanna Gripenberg.

Undersökningen gäller de krogar i Stockholm som har deltagit i STADs utbildning om alkohol och narkotika.