Högst förtroende är glädjande

Idag presenterades Medieakademins Förtroendebarometer. Sveriges Radio har högst förtroende bland medier och förtroendet ökar något jämfört med förra året. Vi kommer att arbeta vidare med satsningar på ny teknik, det lokala och konstruktiv journalistik för att fortsätta ha det, skriver Cilla Benkö i en kommentar.

Varje år presenteras Förtroendebarometern på uppdrag av Medieakademin*. Tidigare idag presenterades den för 2018 och visar att Sveriges Radio är det medieföretag som har högst förtroende. Jämfört med ett år tillbaka i tiden går vårt förtroende upp med en procentenhet till 65.

Det är en liten ändring men en som vi förstås är glada över och vill bygga vidare på. Under de senaste åren har kritiken mot det som uppfattas som etablissemanget ökat inom vissa grupper. Enligt Medieakademin syns dessa tendenser även i årets undersökning där speciellt en politisk polarisering lyftes fram.

När det gäller medier i stort så har det ofta handlat om en kritik att inte alla känner sig hörda. Ibland används uttrycket vita fläckar och andra undersökningar visar också att det kan handla om ett stort fokus på storstäderna och en brist på rapportering från runt om i landet. 

Det har vi på Sveriges Radio tagit fasta vid. Vi finns på fler platser i Sverige än något annat medieföretag, vi har medarbetare på 50 platser runt om i landet. Det är ett nätverk vi drar nytta av för att få en så relevant och allsidig rapportering som vi kan. Vi har fortfarande arbete att göra för att lyfta rapporteringen från hela landet och det jobbar vi vidare med. Vi vill till exempel att fler ämnesval, röster och perspektiv utanför Stockholm ska höras mer i våra nationella program i rikskanalerna. Vi är och ska vara hela Sveriges – Sveriges Radio. Vi har under det senaste året också satsat ytterligare på den lokala bevakningen med inrättandet av 13 nya tjänster för att ge bevakning under större delen av dygnet, utan att det går ut över vår förmåga att också granska och ta fram originalnyheter lokalt.  

Vi jobbar samtidigt med att vidareutveckla den världsledande teknik vi har för att kunna sända radio utanför de traditionella radiohusen, det vi kallar Next Generation Project som prisades av EBU under året som gick. Målet är att vi inom en snar framtid ska kunna sända radio vart som helst i landet, eller för den delen i världen, direkt från platsen, utan att behöva gå via en redaktion, eller en studio. Det kommer att bli dyrt att införa denna nya teknik i hela företaget så det kommer att krävas investeringar men vi tror att detta är en viktig utveckling som vi därför arbetar vidare med.

Under året har vi också satsat hårt på projektet #tiomiljoner där vi lyfter allmänhetens egna frågor. Vi kommer fortsätta det arbetet under valåret då Ekot på nationell nivå samarbetar med alla våra 25 lokala redaktioner, samt minoritetsspråksredaktionerna, för att lyfta ännu fler av våra lyssnares berättelser.  Sedan är tanken att vi tar dessa berättelser och frågeställningar vidare till makthavare för att få svar. Grunden i #tiomiljoner är lyssnardialogen. Glädjande nog har även satsningen prisats internationellt under året som gått.

Detta är tre exempel på satsningar vi gör just nu, för att fortsätta bygga mot ett nytt medielandskap både vad gäller rapportering och teknik. För oss är det också väldigt viktigt att Sveriges Radio fortsätter att vara en öppen arena för debatt och dialog. Hos oss ska tusentals olika röster höras och åsikter brytas. Det leder förhoppningsvis till både förnyad kunskap och nya insikter men också till att allt fler känner ett förtroende för oss och att vi finns till för dem.

Jag hoppas att vi genom det utvecklingsarbete vi genomför och genom det utbud vi erbjuder i vardagen fortsatt ska bidra till en väl fungerande demokrati och att vi därmed kommer att ha ett fortsatt högt förtroende hos allmänhet och lyssnare.

Cilla Benkö, vd

Hela rapporten från Medieakademin finns tillgänglig här.  

*Medieakademin är en ideell förening grundad av bland andra Göteborgs-Posten, Göteborgs Universitet och Forsman & Bodenfors.