Brottslighet i topp i medierna - går om invandring

2:31 min

Frågan om invandring har minskat både i press, radio och tv och på sociala medier. I stället är det lag och ordning det ämne som dominerar. Det visar den mätning som Sifo gör för Ekot.

– Det här började egentligen förra året när vi hade en del uppmärksammade våldsdåd som medierna rapporterade väldigt mycket om. Vi såg då hur människors oro ökade och politikerna svarade med utspel, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

– Då följde medierna upp med ännu mera medierapportering, vi fick en uppåtgående spiral där medierna och politikerna triggade varandra. 

Sifos Mediemätare visar vilka politiska frågor som rapporteras mest om i huvudnyheterna i radio, TV och de största dagstidningarna. Mätningen gäller januari och februari.
 
I förra mätningen, som gällde november/december, låg frågan om brott och straff i toppen tillsammans med invandring/integration. Nu har den dragit ifrån, medan invandring/integration är kvar på ungefär samma nivå som vid förra mätningen.

– Den stora flyktingvågen till Sverige 2015 och krisen i flyktingmottagandet är ju över, så det kommer färre flyktingar till Sverige. Dessutom är konflikterna mellan partierna inte särskilt stark nu eftersom de nästan alla har skärpt sin politik, säger Fredrik Furtenbach.

– Det här gör att invandringsdebatten lägger sig lite och det har vi också sett när vi frågar folk vad de tycker är viktigt, den här frågan är fortfarande viktig för väljarna men den sjunker undan.

Mediemätaren visar också hur ofta ämnena förekommer på sociala medier (på Facebook gäller Sifos undersökning enbart offentliga sidor och nyhetslänkar som människor delar med varandra).

Där kan man se att även på Facebook går frågan om migration och integration ner. Det gör den även på Twitter, även om invandring fortfarande är det ämne som det twittras mest om.

En skillnad mellan de två sociala plattformarna är att det politiska samtalet har ökat markant på Twitter men minskat något på Facebook, enligt SIFO:s mediemätare.

– Facebook är ett mycket större och mycket bredare medium där genomsnittsväljaren finns. Twitter är ett mera speciellt medium, det lockar folk som är intresserade av politik, det är mycket journalister, mycket politiker, så att det blir en helt annan debatt, säger Fredrik Furtenbach.

Sifos mediemätare visar också att det har blivit fler toppnyheter om försvaret och sjukvården, men färre om välfärd och jämställdhet

Frågan är vem som gynnas av den agenda som just nu dominerar i medierna.

– Om det blir som det ser ut nu, att vi får en valrörelse som handlar väldigt mycket om lag och ordning och om integration och invandring, då är det ganska perfekt för Moderaterna och Sverigedemokraterna. De flesta andra partierna kommer att anpassa sig, de kommer också att diskutera de här frågorna men mera för att de måste, och sen hoppas de också kunna klämma in sina hjärtefrågor, säger Fredrik Furtenbach.