Sveriges arbete mot kvinnomisshandel kartläggs

1:48 min

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld enligt globala studier. Just nu kartläggs en rad europeiska länders arbete för att stoppa misshandel av kvinnor.

Stalkning, sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel, tvångsgiftemål och sterilisering, är bara några av de övergrepp som måste kriminaliseras enligt Istanbulkonventionen som är Europarådets internationella överenskommelse om arbete mot kvinnomisshandel.

– Kvinnoaktivister över Europa finner konventionen nödvändig, viktig och användbar för att motverka våld mot kvinnor och förbättra situationen för de som drabbas, säger Iris Luarasi, representant för Europarådets expertgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor, och våld i hemmet, på besök i Sverige.

Våldet finns överallt enligt Iris Luarasi och man ska inte luras av att ytan är mer välpolerad i rikare länder som Sverige jämfört med till exempel Albanien. 

– På många håll i Europa ser vi oftast bra lagar, men det är stora skillnader i hur lagarna tillämpas. 

Istanbulkonventionen slår fast att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och att våld mot kvinnor är könsrelaterat, kvinnor utsätts just för att de är kvinnor. 

Expertrådet ska nu kontrollera hur väl Sverige lever upp till överenskommelsen genom att undersöka hur arbetet med kvinnomisshandel bevakas, utvärderas och förebyggs. Bland annat ska alla länder erbjuda ett nationellt stödnummer för våldsutsatta. Något som redan finns i Sverige men enligt Iris Luarasi kan det göras tydligare för utsatta kvinnor var man ska vända sig.

I slutet av det här året presenteras Europarådets rapport över hur pass väl Sverige lever upp till kraven.

På frågan om det går att utrota våld mot kvinnor kommer svaret snabbt.

– Ja, absolut. Det kräver medvetenhet, att man gör arbetet synligt. Man måste jobba med pojkar, särskilt i unga åldrar och införa skarpare lagar, säger expertrådets Iris Luarasi.