Ett steg närmare för laxvandring i Dalälven

1:53 min

Nedre Dalälven kan öppnas upp för laxvandring för första gången på 100 år. Flera förslag har redovisats.

LIV-projektet, som det heter, har tagit fram åtgärdsplaner och förslag på fiskpassager i form av principlösningar och skisser. Projektområdet sträcker sig från nedströms Näs kraftverk via strömsträckorna i Tyttbo och vidare ner till mynningen i Östersjön vid Älvkarleby.  Projektet har bedrivits som ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län, samt kraftbolagen Vattenfall och Fortum. 

– Nu är vi ett steg närmre en lösning och sen är det fråga om förhandlingar för att nå vidare, säger Karl Gullberg länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gävleborg.


Det långsiktiga målet är att återskapa livskraftiga och självreproducerande bestånd av lax, öring, harr och andra vandrande fiskarter i nedre Dalälven. Kostnaden att genomföra de här åtgärderna får Kraftbolagen stå för men vilka summor det handlar om är oklart eftersom det beror på vilken ambitionsnivå man har men de första delarna har redan påbörjats säger Karl Gullberg.

– Nedanför Älvkarleby kommer Vattenfall och Fortum starta ett projekt på 18 hektar där sten ska läggas ut och få tillbaka reproduktion. Så det är i startgroparna.