Tandlossning kan öka risken för cancer

2:08 min

Människor med tandlossning löper en ökad risk för cancersjukdomar, det visar två nya studier. En förklaring är att bakterier från tandköttet kan stimulera cancercellerna.

– Man har visat att om man har tandlossningssjukdom, parodontit, så ökar risken för cancer överhuvudtaget med 25-27 procent och när man tittar på olika former av cancer så ser man att risken för bukspottskörtelcancer är mer än dubbelt så stor som för andra former av cancer, säger Björn Klinge, professor i tandlossningssjukdomar.

Det är finländska forskare som har följt närmare 70 000 helsingforsbor i tio år och det visade sig att de som hade tandlossning löpte kraftigt ökad risk att få cancer i just bukspottskörteln.

Dessutom hittade forskarna en bakterie från tandköttet i tumörerna. Den tror man påverkar immunsystemet negativt, så att cancern får lättare att utvecklas, säger Björn Klinge.

– De här bakterierna har tagit sig från munnen ner till bukspottskörtelcancern och finns i vävnaden och där driver de på cancerutvecklingen. Det är på det spåret man forskar nu.

Men mer forskning behövs för att förstå sambanden, menar Björn Klinge.

– Just när det gäller bukspottskörtelcancer så letar man ju förtvivlat efter vilka faktorer det är som driver sjukdomsutvecklingen. Här verkar det som om man har hittat ett spår, inte hela förklaringen men ett spår. En möjlig förklaring som är väl värd att arbeta vidare utefter.

Och det går att minska sina risker, enligt Björn Klinge.

– Den här kopplingen mellan tandlossning och cancer gör att man ska vårda sin munhälsa noga. Man kan göra mycket själv som patient men man ska ha regelbunden kontakt med tandvården för att få råd och hjälp med hur man ska sköta sig.

– Ett problem är att tandlossning är en smygande sjukdom som kan pågå under lång tid. Det är viktigt att man har regelbunden kontakt med tandvården för det kräver professionell undersökning för att bedöma sjukdomen. Ibland krävs också professionella insatser för att behandla sjukdomen.

– Det är ju en infektion runt tanden som startar och en inflammation som skickar ut bakterier och signalämnen i kroppen och sammantaget kan det påverka organ och system, till exempel cancerutveckling i bukspottskörteln.