Förslag: Friår blir utvecklingsledighet

2:28 min

Det behövs bättre möjligheter för den som vill vara ledig från jobbet för att utvecklas i arbetslivet. Det anser en statlig utredning som föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet.

Till skillnad från friåret som fanns tidigare ska syftet vara att den som är ledig också lär sig något nytt. 

– Den stora skillnaden jämfört med friåret är att det då var möjligt att bara vara ledig, i vårt förslag handlar ledigheten om kompetensutveckling, säger Anders Wallner, särskild utredare.

Det nya förslaget om så kallad utvecklingsledighet, som läggs fram i dag, är en variant på det friår som avskaffades av den borgerliga regeringen 2007. 

Den utvecklingslediga ska uppdatera sin kompetens genom att utbilda sig, prova på ett annat jobb eller starta eget företag. Samtidigt ska en vikarie gå in och göra den ledigas jobb. Ledighetens längd ska kunna vara upp till ett år och ersättningen motsvara det personen skulle ha fått i a-kassa. 

Utredaren Anders Wallner var tidigare Miljöpartiets partisekreterare. 

– Tanken är att man kommer överens med sin arbetsgivare om att man kan vara ledig och sedan skriver man en utvecklingsplan för vad man vill göra. Planen godkänns av Arbetsförmedlingen och därmed får man också tillgång till ersättning för den här tiden, säger han. 

Hur ska det garanteras att det är något vettigt man ägnar sig åt under det här året man kan vara ledig? 

– Ja, syftet med ledigheten är att göra någonting vettigt. Det är att studera eller kompetensutveckla sig, att göra nya saker. 

Utvecklingsledighet föreslås träda i kraft nästa år men kostnaden är osäker. Om intresset blir lågt kan den bli cirka en miljard kronor per år, men om intresset blir högt handlar det om över 10 miljarder, enligt utredningen. 

Fler kvinnor än män tros både ansöka om ledighet och vara vikarier i systemet. 

– Det behövs ökade möjligheter för omställning på arbetsmarknaden. Det här är ett sätt att under ordnade former testa att plugga något annat eller testa ett annat jobb, att kompetensutveckla sig och känna sig säker att det är rätt att ta ett kliv vidare till något nytt, säger Anders Wallner. 

Vad finns här för arbetsgivaren? 

– Tittar man på utvärderingarna av alterneringsledigheten i Finland och det gamla friåret i Sverige så var det många arbetsgivare som såg det som ett sätt att vara en god arbetsgivare. Vi tror att det här förslaget kan vara än mer attraktivt för arbetsgivare, att personal kan kompetensutveckla sig och bli aktuella för andra tjänster eller nya uppgifter på den befintliga arbetsplatsen också, säger Anders Wallner.