Många skadas i olyckor med snabba ribbåtar

1:44 min

Många olyckor med snabba ribbåtar anmäls aldrig. Nu vill Statens haverikommission att det görs inspektioner hos ribbåts-rederierna och att utbildningen av skeppare ses över.

Mörkertalet när det gäller olyckor med snabba ribbåtar är stort. Det fruktar Statens haverikommission, som har gjort en översyn av hela ribbåtsbranschen.

I samband med att haverikommissionen utredde en olycka med en ribbåt vid Nacka strand 2016 valde man att göra en översyn. Olyckan vid Nacka strand orsakades av hög fart i kombination med en gir, slås det fast.

Men haverikommissionen såg också att många olyckor överhuvudtaget inte rapporteras.

I samband med Nacka-utredningen fick man bland annat information om en olycka vid samma rederi som tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen var ovetandes om.

– Det var räddningsinsatser med helikoptrar och polis, och två personer fördes till sjukhus. Men det kom aldrig någon rapport. Man vet alltså att det förekommer underrapportering i sjöfartsbranschen, säger Rikard Sahl, utredare vid Statens haverikommission.

Sedan 2004 finns 23 olyckor med ribbåtar i kommersiell verksamhet registrerade i den svenska olycksdatabasen Sjöolyckssystemet (SOS). Dessa resulterade i 21 skadade passagerare – 7 hade kastats överbord, 13 fick ryggskador och 11 andra skador.

Under samma period registrerades 173 skadade passagerare i samband med sjöolyckor med svenska fartyg men som jämförelse transporteras tiotals miljoner passagerare i svenska passagerarfartyg. Antalet passagerare ombord på ribbåtar uppskattas vara markant färre.

– Det är oproportionerligt många olyckor med passagerare som skadas i RIB-båtssegmentet jämfört med övriga passagerare som åker båt, säger Rikard Sahl, utredare vid Statens haverikommission.

För att öka säkerheten i RIB-båtstrafiken rekommenderas Näringsdepartementet nu att se över om inte bara befälhavaren utan alla myndigheter som normalt deltar i räddningsinsatser på sjön ska vara skyldiga att rapportera olyckor.

Transportstyrelsen rekommenderas att utföra tillsyn hos ribbåtsrederierna ungefär som bilar besiktas. Dessutom bör företag inte kunna bjuda personalen på en överraskningsresa utan att först tala om att det handlar om en tur med en snabb båt.

– Skepparna som kör de här båtarna upplever att det är en stor skillnad på de passagerare som på förhand är införstådda med vad det är de ska ut på jämfört med de som blir överraskade och säger "oj, ska vi åka ribbåt", säger utredaren Rikard Sahl.