Riksdagspolitiker: "Människor har kommit i kläm"

3:50 min

– Den nya rättspraxisen får konsekvenser och det beklagar jag djupt.
Det säger riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist (S) efter att ha träffat 24-åriga Anna Höök som förlorat sin personliga assistans.

Det är ett antal prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen som medfört att det blivit svårare att få, och få behålla, sin personlig assistans.  

– Jag är den första som säger att det är jättetråkigt att det blivit så här. För LSS-lagen är väldigt tydlig. Det är en rättighetslag som syftar till att man ska ha ett aktivt liv och kunna delta i samhället, säger Mikael Dahlqvist.

Han pekar också på kommunernas ansvar, och säger att flera kommunpolitiker som deltog på dagens träff nu har talat om att se över Anna Hööks fall.

I samma veva som rättspraxis ändrades gav regeringen direktiv till Försäkringskassan att hejda den stora ökningen av antalet assistenttimmar. Men regeringen har sedan dess tillsatt en utredning för att se hur man kan göra bedömningen mer rättssäker. I väntan på att den ska bli klar i oktober fryser man tusentals beslut om assistans - de så kallade tvåårsomprövningarna - genom en ny lag som träder i kraft den första april i år.

– De som har hjälp idag får behålla sin hjälp. Men det hjälper tyvärr inte de som fallit utanför, eller de som söker nu, säger Mikael Dahlqvist.

Han tror att det finns en bred politisk enighet om att LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) behöver förbättras:

– Vi värnar LSS, vi tycker det här är fel utveckling och vi vill rätta till det här.