Svårare rekrytera socionomer

Kommunerna får allt svårare att rekrytera socionomer som vill arbeta som socialsekreterare.
Socionomfacket SSR tycker att kommunerna är dåliga på arbetsledning och arbetsmiljö, och när delar av socialtjänsten privatiseras öppnas nya möjligheter för socionomerna. Men det blir också allt vanligare att socionomer i egenskap av beteendevetare helt byter bransch. Enligt en enkät som SSR låtit göra bland cirka 400 socialsekreterare så kan 30 procent tänka sig att byta bransch. Det är svårast att få socionomer att ta tjänster i Smålands och i Norrlands inland.