Helsingborg

Rekordhöga halter av bekämpningsmedel

3:46 min

I Helsingborg har miljöförvaltningen upptäckt extremt höga halter av bekämpningsmedel i två vattendrag som ligger nära områden med stora växthus.

Halterna i ett av proverna var så höga att det visade sig vara de högsta som uppmätts i Sverige sedan miljöövervakningen av bekämpningsmedel påbörjades 2002. Det provet visade på halter av ämnet imidakloprid som låg 7 500 gånger över riktvärdet.

Aldrig tidigare har en mätning visat på så höga värden av bekämpningsmedel, berättar miljöinspektören Malin Kylmä.

– Av de ämnen vi hittat här i bäcken så är ungefär hälften inte längre godkända för användning i växthus. Det kan vara så att de ligger kvar som en markförorening från tidigare användning.

– För vi var inte lika duktiga tidigare på att hantera bekämpningsmedel som vi är idag, säger hon.