Arjeplogsfjällen prioriterade när det gäller lavinprognoser

1:41 min

Idag finns det lavinprognoser för fem olika områden i den svenska fjällkedjan, men det kommer att bli fler.

– Ja, de kommer att bli fler. Nästa år blir det södra Lapplandsfjällen, viket innebär Kittelfjäll, Borgafjäll och Saxnäsområdet, säger Per-Olov Wikberg, lavinexpert på Naturvårdsverket.

Men även i Norrbotten, där det idag finns prognoser för Abisko/Riksgränsen och Kebnekaisefjällen, kommer det att bli en utökning.

– Arjeplogsfjällen har vi pekat ut som ett prioriterat område. Det kommer inte att ske nästa vinter, möjligen vintern där på, säger Per-Olov Wikberg.

Per-Olov Wikberg har goda förhoppningar om att det ska gå att knyta till sig personer med lokalanknytning som är villiga att utbilda sig till lavintekniker, eller att lavintekniker ska bosätta sig i området.

– Det blir närmare Jäckvik mot norska gränsen, den västra delen. Hur stort område det kommer att bli kan vi inte uttala oss om idag, säger Per-Olov Wikberg.