Information ska minska sopor i västra Blekinge

3:54 min

Med information ska avfallsbolaget Västblekinge Miljö nu minska sopor i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner.

Tidigare har fokus varit sopsortering, men nu vill avfallsbolaget ta nästa steg och även jobba för att kraftigt minska avfallet till år 2025.

En stor del i avfallsplanen handlar om information till allmänheten och verksamheter.

–  I den nya planen riktar vi främst in oss på att förebygga avfallet. En stor del i avfallsplanen handlar om information till allmänheten och verksamheter – och även internt inom de tre kommunerna som berörs, berättar Jesper Bergman, miljöstrateg på Karlshamns kommun.

I dagsläget ligger Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner i nivå med övriga kommuner i landet när det kommer till sortering och avfallsnivå, berättar Jesper Bergman. Men för att nå längre i det här arbetet har de nu satt upp tuffare mål.

Vi ska minska den totala mängden insamlat restavfall från hushåll och verksamheter i kommuner med 20 procent jämfört med 2017.

– Matsvinnet ska bland annat minska i kommunerna till år 2025. Vi har också mål kring den totala mängden insamlat restavfall från hushåll och verksamheter i kommuner ska minska med 20 procent jämfört med 2017 – och det är en ganska högt ställt mål, säger han.