Fack vill skjuta upp strejkrättsutredning

1:36 min

LO-facket Transport och Hamnarbetarförbundet gör nu nya försök att komma överens om ett avtalssamarbete i hamnarna. Transports ordförande Tommy Wreeth vill att utredningen om strejkrätten skjuts upp för att ge parterna mer tid.

– Jag vet inte om det går praktiskt, men man skulle ju vilja att man ger parterna kanske året ut eller ett antal månader. Jag hoppas att man kan få lite mer tid innan vi säger att det inte går, för där är vi inte i dag, säger Tommy Wreeth, ordförande i Transportarbetareförbundet.

I slutet av maj ska den vara klar, stridsåtgärdsutredningen som kom till eftersom regeringen inte anser att parterna kan lösa konflikten i Göteborgs hamn. Och utredningen, som jobbar med ett förslag om att begränsa strejkrätten, har fått fart på samtalen om ett samarbete mellan facken.

Ett framtida samgående mellan de båda facken som organiserar hamnarbetare skulle kanske slå undan benen för utredningen.

Facken planerar just nu in nya mötesdagar efter påsk.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som deltagit i samtalen är optimist och säger att det finns en förhandlingslucka nu fram till att utredningen lägger sitt förslag. 

– I teorin är det så, men bägge parter måste vilja, säger han.

Enligt LO har Hamn och Transport närmat sig varandra. 

– Jag tror att det är tvåsiffrigt nu i alla fall från att bara ha varit ett par procent. Jag vågar inte säga att det är någon överhängande chans, men det är betydligt bättre än för två månader sedan, säger Torbjörn Johansson.

På ett seminarium i Stockholm i dag om hamnkonflikten stod det ändå klart att facken är långt ifrån att kunna skriva på ett gemensamt avtal med arbetsgivaren. 

– Kärnfrågan för oss är att få behålla vår organisationsmodell på lokal nivå, att medlemmarna har direktinflytande och bestämmanderätt. Det kommer vi inte backa på och där sitter vi fast, säger Erik Helgeson, som sitter i Hamnarbetarförbundets styrelse.