Flera partier positiva till ändrade asylförslag

2:15 min

Regeringens utredare föreslår både ankomstcenter för den som söker asyl och särskilda avresecenter där asylsökande som får avslag ska placeras och bo innan de lämnar landet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill avvakta med besked var hon står i frågan.

– Jag tänker vänta mig lite med att ha färdiga uppfattningar, därför jag tror att det är viktigt att vi hittar en bred politisk stöd, för en sådan här strukturreform när det gäller mottagandet, säger Ylva Johansson.

Utredaren Martin Olauzon, som fått i uppdrag att föreslå bättre mottagande av asylsökande kommer i dag med en rad förslag inom flera områden. Han vill bland införa ankomstcenter, till exempel i större städer med närhet till flygplats. Där måste asylsökande bo de första trettio dagarna i landet, och där ska myndigheter också finnas på plats för att ge samhällsinformation, kartlägga kompetens och genomföra hälsoundersökningar.

Flera partier, däribland Centerpartiet, är positiva. Johanna Jönsson är migrationspolitisk talesperson.

– Ja, det är bra, vi får ett mer lokalt mottagande, bättre etablering, och vi får ett mer jämnare mottagande säger hon.

För den som ska avvisas föreslås särskilda avresecenter, där de ska bo som har avlägsnande beslut som myndigheterna vet går att genomföra. Syftet är att påskynda återvändandet med motiverande samtal, och information om vad som händer om man inte lämnar landet. Den som väljer att bo på annat håll ska mista dagersättningen.

Ett steg på rätt väg anser Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Paula Bieler, som dock tycker att det borde omfatta fler grupper.

– Vi tycker att det kanske borde omfatta fler än bara där man tror att man kan verkställa inom en nära framtid, utan bygga ut ännu mer. Alla som inte har rätt att vara i Sverige där ska de avskiljas från det svenska samhället, säger hon.

Vänsterpartiet ser däremot en risk med särskilda avresecenter.

– Som jag ser det ska människor inte behöva leva avskilda från samhället i åratal medan de väntar på utvisning, och vi vet att det kan ta så lång tid, säger Christina Höj Larsen, partiets migrationspolitiska talesperson.

Regeringen tänker snabb-behandla ett av utredarens förslag, det gäller frågan om asylsökande som väljer att bo i eget boende, det som brukar kallas EBO. Där är tanken att Migrationsverket ska göra en social prövning om asylsökande väljer att bo på egen hand i ett socialt utsatt område.

Bland annat kontroll av hur stor bostaden är och hur många personer som ska bo där. Klarar man inte prövningen, och väljer man att bosätta sig i området ändå blir man av med sin ersättning. Ett förslag som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bedömer skulle få positiva effekter.

– Att vi får stopp på de dåliga sociala konsekvenserna som finns av EBO i vissa stadsdelar och vissa kommuner. Det finns exempel på ren social misär. Så ska vi inte ha det, säger hon.

Här är målet från regeringen att komma med förslag före valet. Men det kommer inte att hinnas med när det gäller övriga förslag från utredaren. Och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell är besviken.

– Min huvudsakliga kritik är ju att det har tagit alldeles för lång tid att få fram de här förslagen. Alltså de borde ha kommit redan när flyktingkrisen var, när vi hade 163 000 människor som sökte asyl, säger han