Nytt nordiskt samarbete ska bekämpa konkurrensbrott

2:10 min

Länderna i Norden ska genom ett nytt avtal samarbeta mer för att bekämpa brott mot konkurrensreglerna inom näringslivet, bland annat mot misstänkta företagskarteller.

Näringsminister Mikael Damberg ser den nordiska överenskommelsen som viktig för att främja justa villkor inom näringslivet.

– Vi har haft situationer i de nordiska länderna där man inte har kunnat hjälpa varandra att ta in information, trots att det har funnits behov av det, till exempel om ett huvudkontor har legat i ett annat land, säger näringsministern till Ekot.

– Nu finns det möjlighet, med det här avtalet, att man kan hjälpa varandra. Genomföra gryningsräder till exempel, för att få starkare möjligheter att agera mot kartellbildningar, företagskoncentrationer eller missbruk av dominerande ställning.

2013 utreddes en misstänkt kartell med flera nordiska skogsindustriföretag. Utredningen lades senare ned, men Mikael Damberg ser det här som ett exempel på konkurrensutredning som hade kunnat fungera bättre om man redan då hade haft det nya avtalet på plats.

Det ger ökad möjlighet för de nordiska konkurrensmyndigheterna att handgripligen hjälpa varandra, till exempel genom så kallade gryningsräder.

Till skillnad från tidigare kommer nu även Finland med i det nordiska konkurrenssamarbetet.

– Mycket av e-handel och annat blir internationellt, det digitaliseras och rör sig över gränserna. Om företagsbildningar blir internationella och de här problemen blir internationella måste också konkurrensmyndigheterna kunna agera, säger Damberg.

Ser du några problem, till exempel med rättssäkerheten, med att de nordiska konkurrensmyndigheterna nu förväntas hjälpa varandra med handgripliga åtgärder som företag kan uppleva som obehagliga?

– Nej, jag ser faktiskt inte de problemen. Vi har en väldigt likartad kultur i de nordiska länderna. Vi tror på rättvis konkurrens, att företag inte ska kunna lura eller blåsa kunder och konsumenter. Det är en viktig princip som vi vill upprätthålla, säger näringsministern.

– De företag som sköter sig har också nytta av att man kan agera mot företagskoncentrationer, karteller och missbruk av dominerande ställning. Jag tror att alla tjänar på att vi får nya regler och bättre regler.

Det nordiska samarbetsavtalet förhandlades fram förra året, men måste godkännas av de fem nordiska ländernas parlament.

Svenska regeringen har just beslutat om en proposition kring samarbetsavtalet.