Rysk robotövning utanför Blekinge

0:52 min

Den ryska marinen kommer nästa vecka att genomföra en robotövning i Östersjön sydost om Blekinge.

Övningen sker på internationellt vatten men inom vad som kallas Svensk flyginformationsregion, ett område där Sverige ansvarar för flygsäkerheten.

Jörgen Andersson, Chef sektionen för luftrum och flygplatser på Transportstyrelsen säger att det förvisso inte är unikt att det övas med robotar, men att platsen för övningen är unik.

Enligt Andersson kommer övningen att ha stor påverkan på flygtrafiken sydost om Blekinge efter som man inte kan flyga genom det område där det ska övas.

Från försvaret säger man att man känner till övningen, men att man inte kommenterar om och eventuellt hur man kommer att följa den.