Många dömda bland Migrationsverkets anlitade biträden

1:34 min

Brister i Migrationsverkets kontroller har gjort att personer fått arbeta som biträden åt asylsökande, trots att de både saknar juristutbildning och är dömda för brott. Det visar P1-programmet Kalibers granskning.

Bland annat har man anlitat personer som är dömda för grov ekonomisk brottslighet, våldsbrott och för att sexuellt ofredat sina klienter.

Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket, menar att myndigheten inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera biträdena de anlitar.

– Vi vill ju inte ha personer som är misstänkta för brott eller som är dömda för brott, alltså det är ju inga personer som Migrationsverket vill ha som offentliga biträden.

Kaliber har hittat över 50 personer som är dömda för brott i Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden till asylsökande.
Det är biträden som antingen redan har uppdrag åt Migrationsverket, eller kan komma att få det.
De har dömts för våldsbrott, smuggling och grov ekonomisk brottslighet.

Här finns en person som är dömd för grovt bedrägeri och grov förskingring. En annan har dömts till sju års fängelse för grovt narkotikabrott i en härva med flera kilo amfetamin. Ytterligare en är dömd till fängelse efter att utsatt klienter för sexuellt ofredande.

– Det som du berättar här det låter ju inte som någon person som är lämplig.

Han är dömd två gånger för att ha tafsat på tre klienter. Vad tänker du om det?

– Det är ingen person som jag skulle vilja ha som ett offentligt biträde om jag skulle hamna i en situation där jag behöver ett offentligt biträde.

Enligt Veronika Lindstrand Kant så har Migrationsverket mycket begränsade möjligheter att kontrollera offentliga biträden. Tidigare fanns en så kallad svart lista över biträden som bedömts som olämpliga, men efter att den fått kritik från bland andra Justitieombudsmannen bedömde Migrationsverket att den var olaglig och tog bort den 2016. Migrationsverket har efter det tagit upp den här frågan med regeringen.

– Jag skulle ju gärna se att vi fick den här möjligheten just det här att kunna registrera kvalitet och kompetens för att kunna sprida informationen om olämpliga biträden till Migrationsverkets handläggare.