Street Law ska göra juristerna bättre

1:35 min

Bristen på kunniga jurister i migrationsfrågor gör att Göteborgs universitet nu satsar på migrationsrätt.

Som första universitet i landet används den amerikanska metoden Street Law i undervisningen. Studenterna kommer i sin tur att utbilda frivilligorganisationer vilket ger asylsökande mer kunskaper om sina rättigheter.
– Jag har en skyldighet att hjälpa till, jag kan göra samhällsnytta, säger juriststudenten Djana Filipovic.

Metoden föddes i början på 70-talet då en grupp juriststudenter i USA började undervisa i juridik på gymnasiet. Genom rollspel och att utgå ifrån verkligheten ökade kunskaperna hos eleverna om både mänskliga rättigheter och samhällsfrågor.

Det döptes snabbt till Street Law, juridik för allmänheten, och metoden har spridit sig över stora delar av både USA och världen. Det berättar grundaren professor Richard L. Roe från Georgetown Law School i Washington, som nyligen hållt i utbildningen i Göteborg.

– Genom att juriststudenter lär ut om lagar och juridik till människor som varken är jurister eller akademiker blir de själva bättre jurister, de förstår bättre de berördas situation säger Professor Roe.

Det håller juriststudenten Olle Hansen Ölmedal med om:

– Det är först då man begriper vad det handlar om, säger han.  

I Göteborg kommer studenterna att möta asylsökande och andra genom frivilligorgansiationer. Matilda Arvidsson är kursföreståndare för migrationsrättsutbildningen för juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg.

– Jurister behöver bli bättre på migrationsrätt, säger hon. Men genom att använda Street Law ger utbildningen också kunskap till hela samhället.

Street Law används ofta i utsatta stadsdelar och det stärker demokratin säger Richard L. Roe som var med och startade en gymnasieskola i en del av  Washington där där bara 6 procent av eleverna läser vidare.

– Idag går 65 procent av eleverna på Thurgood Marshall Academy Public Charter High School vidare till högre utbildning, säger han.