Outbildade tar hand om demenssjuka

1:10 min

Demenssjuka vårdas allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden, när antalet sjuka väntas öka kraftigt. Men få av de som arbetar i hemtjänsten har utbildning i hur man tar hand om demenssjuka.

– Det är en stor brist på kompetens, som man måste på något sätt hitta vägar att lösa, säger Frida Nobel, expert på demenssjukdomar på Socialstyrelsen. 

I sin senaste rapport om demensvården pekar Socialstyrelsen på bristen på relevant kompetens inom hemtjänsten. I nästan var femte hemtjänstverksamhet finns inte någon i personalen som gått igenom ens den mest basala webbutbildningen om demens.

Hos mer än hälften av hemtjänsterna är det bara någon enstaka av de anställda som gått webbutbildningen, och ingen som har en mer fördjupad fortbildning om demenssjukdomar, konstaterar Socialstyrelsen.

Håkan Elmquist i Norrtälje har erfarenhet av det.

– När vi började med hemtjänst var det vanlig hemtjänst, och de visste inte att hon var dement, de fick inte information. Många var jättebra, men ibland kom en del som bara var vana vid att gå och handla åt folk, de visste inte att hon var sjuk, säger Håkan.

Nu får han och hans fru, som har Alzheimer, kompetent och bra hjälp av ett särskilt demensteam inom hemtjänsten.

Demensteam finns inom vissa kommuner, men de har blivit färre de senaste åren, och fortfarande är det en minoritet av de demenssjuka som får sådan hjälp.

Som Ekot rapporterade igår så förväntas antalet demenssjuka öka kraftigt redan om några år.

Samtidigt har platserna på äldreboenden hittills minskat, och det kommer att leda till att ännu fler måste vårdas hemma längre framöver. 

Gunilla Nordström är ansvarig för demensteamet i Norrtälje, och hon oroas av det. 

– Det låter skrämmande, men om alla kommuner kunde satsa på särskilda demensteam skulle möjligheterna öka att ta hand om dem. Men det är skrämmande, för det är svårt redan i dag.