Premiär för havsöringsfisket

1:36 min

1 april är tiden för havsöringspremiären och så även i år - trots det kalla vädret.

Det var de mest inbitna fiskeintresserade som hade tagit sig ut för att fiska havsöring i det kalla vårvädret.

En av dem är Dan Hansen som börjar fiska vid Röda sten och sedan går vidare till andra ställen. Själv fick han en godkänd öring för tre år sedan, men eftersom han inte äter fisk gav han bort den till en vän. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer under 2018 att utöka organisationen med tio nya timanställda tillsynspersoner. Dessutom har man utökat budgeten, där mer än fem miljoner kronor läggs på just fisketillsyn med fokus på information.

Länsstyrelsen uppger också att de under de inledande dagarna av havsöringspremiären kommer att ha en förstärkt fisketillsyn.

– Det är viktigt att man vet vad som gäller när man fiskar. Man ska ha koll på reglerna. Sedan finns det en liten del som kanske har koll på reglerna men inte följer dem ändå. Därför är fisketillsynen viktig, säger han.

Inför havsöringspremiären bör den som fiskar bland annat vara uppmärksam på fiskarnas storlek. Öringar som är mindre än 45 centimeter får nämligen inte behållas, utan ska direkt släppas ut.