Starka reaktioner i Tyskland efter Facebookskandalen

2:30 min

Debatten om missbruk av personlig information har gett nytt bränsle åt diskussioner om att frigöra sig från Facebook, både bland företag och enskilda individer.

– Självklart tycker jag att det är fruktansvärt, säger nyblivna mamman Julia som är ute och går med sitt barn på magen. Hon funderar på att lämna Facebook men tvekar eftersom det samtidigt är så praktiskt.

I Tyskland sker diskussioner om insamling och hantering av personinformation ofta mot bakgrund av de historiska erfarenheterna av totalitära övervakningsregimer. Det finns en utbredd skepsis som märkts i den livliga debatt som den senaste tiden ackompanjerat nyhetsrapporteringen. Där hörs kända och okända personer som pläderar för att lämna Facebook och stora företag som inte längre tänker annonsera där.

Hos de tyska public service bolagen har en slumrande idé om en större gemensam medieplattform med privata förlag väckts till liv igen.

– Vi vill utröna om det finns gemensamma intressen med förlagen, sa det bayerska public servicebolagets chef om ett förslag att frigöra sig från de amerikanska jättarna med ett tyskt eller europeiskt alternativ.

Uppståndelsen kring Facebook, vars affärsidé är just att samla in och sälja vidare så mycket information som möjligt som drygt 2 miljarder användare lämnar ifrån sig, blottar inte bara en naivitet hos användare utan en okunskap hos ansvariga politiker tycker kritiska debattörer.

Bland dem som hörts ofta den senaste tiden är de Grönas nätpolitiske talesperson, som efterlyser ett starkare skydd för den personliga integriteten.

– Man talar om information som vår tids olja, som måste sprudla fritt. Men det är precis tvärtom, säger Konstantin von Notz. Det behövs tydliga lagar och effektivt dataskydd som också omsätts i praktiken. Det räcker inte att justitieministern kallar till sig Facebook för samtal, fortsatte han.

Justitieministern själv verkade inte heller helt övertygad efter sitt samtal nyligen med det omstridda företagets Europa-företrädare.

– Deras försäkringar om bättring räcker inte, sa Katharina Barley. Vi måste övervaka verksamheten striktare och bestraffa brott mot dataskyddet snabbt och kännbart.