Elslukande serverhallar ska bli mer energieffektiva

2:17 min

Luleå tekniska universitet kommer att satsa på att forska kring de datacenter som etablerats i Sverige den senaste tiden.

Cloudberry Datacenters, som forskningsnavet ska heta, kommer att hålla till vid campus i Luleå, berättar Michael Nilsson projekledare på centrum för distavöverbryggande teknik på LTU.