Valet 2018

Så har Centerpartiet närmat sig MP och V

2:54 min
  • Centerpartiet har sedan 1999 förflyttat sig från att vara närmast KD och M till att vara närmast MP och V i GAL-TAN-skalan, visar en ny undersökning.
  • GAL-TAN används av forskare som komplement till den traditionella höger-vänster-skalan.
  • Skalan gör att man enklare kan förstå splittringar inom de politiska blocken, säger en statsvetare till Ekot.

– En förflyttning som den här är väldigt ovanlig i vår data, säger Jonathan Polk, universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet.

Han är del av den internationella forskningsgruppen CHES som står bakom undersökningen. CHES-gruppen har sedan 1999 placerat de europeiska partierna på GAL-TAN-skalan.

GAL står för grön, alternativ och libertariansk, det vill säga att man står upp för individens frihet. TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk.

Ekot har jämfört CHES-gruppens siffror mellan 1999 och 2017. De visar att Centerpartiet har svängt kraftigt och blivit mer grönt och liberalt parti.

Statsvetaren Malena Rosén Sundström vid Lunds universitet har följt partiets omprofilering. Migrationsfrågan är ett exempel på hur partiet har förändrats. Partiet har gått från att vara ett traditionellt bondeparti till att bli mer liberalt i bland annat migrationsfrågan, säger Malena Rosén Sundström.

– Om vi jämför med hur Centerpartiet ställer sig idag när man idealt sett skulle vilja ha en värld utan gränser och förespråkar extrem öppenhet, och är extremt liberalt när det gäller invandring, har man ju flyttat sig väldigt långt, säger hon.

Även andra partier, som Socialdemokraterna och Moderaterna, har rört sig på GAL-TAN-skalan. Men inte lika mycket som Centerpartiet.

På senare år har GAL-TAN-skalan uppmärksammats alltmer i debatten.

– Jag tror att det är ökningen av asylsökande, flyktingar och migranter, de senaste åren som har gett större uppmärksamhet åt frågor som medlemskap i unioner och migrationsrelaterade frågor. Och dessa saker har en historisk koppling till GAL-TAN dimensionen, säger Jonathan Polk.

Skalan är inte ny. Den introducerades av CHES-gruppen 1999 och fick namnet GAL-TAN några år senare. Kort sagt kan man säga att individens frihet, klimatet och öppen invandring är viktigt för partier längst ut på den liberala GAL-änden. Medan att värna nationen och traditioner, samt begränsad invandring är viktigt längst ut på TAN-änden.

Forskare har tidigare använt GAL-TAN-skalan när höger-vänster-skalan inte har räckt till. Till exempel för att förstå varför europeiska partier är för eller emot EU. 

Polk ser GAL-TAN-dimensionen som ett komplement för att till exempel förstå splittringen inom de traditionella blocken. Inom Alliansen drar Liberalerna och Centern mer åt GAL medan Moderaterna och Kristdemokraterna är mer TAN. Även inom regeringen skiljer sig Miljöpartiet och Socialdemokraterna åt på den här skalan.