Därför kan stress och kortison leda till övervikt

2:22 min

Vår inre klocka kan vara en förklaring till varför långvarig stress eller kortisonläkemedel som innehåller kortisol kan leda till viktökning.

Amerikanska forskare har studerat hur kroppen omvandlar särskilda förstadieceller till fettceller, och hur det i sin tur påverkas av stresshormonet kortisol.

Nivåerna av kortisol varierar vanligtvis under dygnet, med högre halter på morgonen då vi ska bli aktiva efter natten. Men den här inre hormonklockan rubbas när kroppen får kortisol kontinuerligt eller på ovana tider.

Det kan hända vid långvarig stress eller vid medicinering med kortison som omvandlas till kortisol i kroppen. Läkemedel med kortisol används till exempel vid reumatiska sjukdomar och svår astma.
 
De amerikanska forskarna har nu sett på möss att det kan sättas igång molekylära processer i kroppen när kortisolnivåerna ligger högt under en längre tid. De här processerna gör att fler celler omvandlas till fettceller. 

Och gränsen verkar gå vid 12 timmar.

– Det är alltså bra för kroppen att inte se så mycket kortisol under minst 12 timmar per dygn, säger Claes-Göran Östenson som är professor i endokrinologi vid Karolinska institutet. 

Han säger också att den här studien är intressant och att resultaten skulle kunna vara något att tänka på inom vården för att minska risken för biverkningar hos patienterna.

Men det kan också vara svårt att till exempel anpassa tiderna för när man ger läkemedel.
 
– Patienterna som har de här sjukdomarna och som behöver behandlas med kortisol kan ju behöva det även på kvällen och natten och inte bara på dagen. Men det kanske går att balansera med hjälp av kortisoltabletter som har olika lång verkningstid. 

Referens: Zahra Bahrami-Nejad et al. A Transcriptional Circuit Filters Oscillating Circadian Hormonal Inputs to Regulate Fat Cell Differentiation. Cell Metabolism 3 april 2018.