Civilsamhället i Ungern varnar för ny lag

2:32 min

Det ungerska civilsamhället varnar för en allt hårdare ton från regeringens sida.

Ett lagförslag som kallas för "Stoppa Soroslagen" riskerar, menar de, att bli dödsstöten för organisationer som bland annat ger stöd åt asylsökande i landet.

– Budskapet är: Vi vill inte ha invandring, vi vill inte att ni ska jobba med de här frågorna och vi tänker använda alla tänkbara medel för att stoppa er, säger Márta Pardavi, som leder människorättsorganisationen Ungerska Helsingforskommitén.

Hon har liknat det nu aktuella lagförslaget vid en bulldozer snarare än en lag och som, om den blir verklighet, hotar att rensa Ungern från organisationer som på olika sätt ger stöd till flyktingar och migranter i landet. Den ungerska Helsingforskommittén erbjuder till exempel juridisk hjälp åt människor som söker asyl i Ungern.

Enligt lagförslaget måste den organisation som sponsrar, organiserar eller på annat vis stödjer migration söka tillstånd för sin verksamhet hos landets inrikesministerium som ska ta ställning till om verksamheten utgör en "nationell säkerhetsrisk" eller inte.

Den som får tillstånd måste sedan betala 25 procent i skatt för eventuella bidrag som kommer från utlandet. Skatteintäkterna ska användas till förstärkt gränsskydd.

Kritik mot lagförslaget har hörts bland annat från Tysklands regering men också från Europarådet för mänskliga rättigheter som menar att lagförslaget utgör ett hot mot bland annat organisationsfriheten, en grundläggande frihet i en demokrati.

Men Zoltán Kovács, talesperson för Ungerns regering, säger att de organisationer som lagen riktar sig mot i själva verket, med pengar från utlandet, försöker underlätta illegal invandring.

– Det måste vi sätta stopp för, säger Zoltán Kovács.

Den senaste veckan har nyhetssändningarna i ungersk regeringskontrollerad tv toppats av rapporter om bland annat den Ungerska Helsingforskommittén, som anklagas för att söka lediga lägenheter i Budapest med syfte att placera flyktingar där.

Helt osanna uppgifter, säger Márta Pardavi, men ett exempel på den kampanj som enligt henne nu pågår mot det ungerska civilsamhället. Om Viktor Orbáns parti Fidesz bildar regering också efter söndagens val är hon oroad för framtiden.

– När det kommer till Orbán, premiärministern, är det ganska klart att han vill göra sig av med civilsamhället som står upp för demokratin.