Nytt sätt att räkna arbetslösa med funktionsnedsättning

1:59 min

Arbetsförmedlingen har ändrat sitt sätt att räkna hur många arbetslösa som får hjälp. Därför har det kommit helt olika siffror.

Bland annat gäller det siffrorna för arbetslösa personer som har någon funktionsnedsättning.

Nu får Arbetsförmedlingen kritik av Edward Hamilton som jobbar på företagarnas organisation Svenskt Näringsliv. Han tycker att siffrorna är förvirrande:

– Kommunikationen kring det här har inte varit tillräckligt tydlig.

Regeringens krav

Arbetsförmedlingen är alltså den myndighet som ska hjälpa människor att hitta jobb. Varje år ska de sedan berätta hur de klarade de mål som regeringen har satt upp.

Vid jul sa Arbetsförmedlingen att de skulle misslyckades med hälften av sina mål. Bland annat skulle de misslyckas när det gäller att fixa jobb eller utbildning åt personer med funktionsnedsättning.

Men sedan ändrade myndigheten sitt sätt att räkna och med det nya sättet att räkna så är de tillräckligt bra på att hjälpa arbetslösa med funktionsnedsättning.

Bättre resultat

Det gamla sättet att räkna handlade mest om vilka saker som den egna personalen gör, medan det nya sättet mer handlar om resultatet, alltså hur många som faktiskt får jobb och utbildning. Och det nya sättet att räkna ska alltså visa Arbetsförmedlingen har lyckats ge jobb eller utbildning åt så pass många med funktionsnedsättning
så att de nu alltså klarar regeringens mål.

Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg säger att deras sätt att räkna är tydligt och enkelt. Nu når myndigheten de flesta av sina mål:

– Det sammantagna beskedet, både till medborgare, medarbetare och regering, det är att vi nådde fem av sex verksamhetsmål.