Natur och friluftsliv

Fortsatt arbete för en nationalpark i Vålådalen

3:36 min

Efter snart fyra år av förstudier samlas nu Länsstyrelsen i Jämtland åter för att undersöka möjligheterna att skapa en nationalpark av Vålådalens naturreservat.

Jämtlands län har sedan 1909 en nationalpark, Sonfjället i Härjedalen och den kan alltså få ett syskon i Jämtland.

– Vi samlar oss för att höra vad alla intressenter har att säga om planerna. Det är bland andra samebyarna, kommunerna och turismen där vi vill hitta en samsyn för att bilda en Nationalpark eller på annat sätt skydda området, säger Göran Gabling, tillförordnad chef vid naturvårdsenheten vid Länsstyreslen i Jämtland.

De tänkta planerna går ut på att ombilda Vålådalens naturreservat och samtidigt göra den betydligt större. Den skulle i så fall omfatta Helags, Sylarna och Blåhammaren där Svenska turistföreningen driver fjällstationer. Även den fågelrika Ånnsjön i norr samt Lunndörrs- och Anarisfjällen, området tangerar även Trillevallen och Edsåsdalen. Eftersom ingenting ännu är beslutat är det här bara en skiss på hur stort området kan bli.

– Om vi kommer överens med alla inblandade räknar vi att börja med att bilda en nationalpark vid årsskiftet 2019-2020 säger Göran Gabling.

Om det blir en nationalpark behöver det inte innebära att det blir stora förbudsskyltar för till exempel jakt eller snöskoterkörning.

– Vi håller öppet för att se hur vi kommer överens med alla tänkbara frågor säger Göran Gabling.