Svartjobb under täckmantel

Alltfler av de utländska byggarbetare som kommer till Sverige uppger att de är egna företagare och kan också visa upp svenska f-skattsedlar.
Egna företagare har rätt att arbeta tre månader i Sverige utan arbetstillstånd, men polisen anser att det i många fall är tveksamt om de verkligen är att betrakta som egna företagare. Eftersom rättspraxis är oklar lämnas de ärendena över till Migrationsverket, men innan ärendena hinner avgöras har oftast de tre månaderna gått och de utländska byggarbetarna har återvänt till sina hemländer. Torgny Johansson på Byggnadsarbetareförbundet anser att dess medlemmar missgynnas av att illegal arbetskraft tar jobben billigare.