Trots 5/6 klarade mål – ministern inte nöjd med Arbetsförmedlingens resultat

2:05 min

När Arbetsförmedlingen summerar resultaten för förra året så är bedömningen att myndigheten klarat fem av regeringens sex mål. Men resultatet imponerar föga på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som nu skärper kraven på myndigheten.

– Det går i rätt riktning men jag är fortfarande inte nöjd, jag har högre förväntningar på Arbetsförmedlingen och det finns betydande utrymme för förbättringar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Nyligen gick Arbetsförmedlingens generaldirektör ut i en debattartikel i Svenska dagbladet och fastslog att myndighetens resultatutveckling nu har vänt och att man under förra året klarade fem av regeringens sex mål. Samma resultat redovisas i myndighetens årsredovisning för år 2017.

Exempel på mål som Arbetsförmedlingen bedömer att man klarat handlar om att ungdomsarbetslösheten har minskat samt att en större andel nyanlända, långtidsarbetslösa och arbetslösa med en funktionsnedsättning har gått till jobb eller studier. Det mål som myndigheten inte klarat handlar om matchningen på arbetsmarknaden som bedöms inte har förbättrats.

Men generaldirektören Mikael Sjöberg medger samtidigt att det, på det stora hela, handlar om marginella förbättringar sett i siffror.

– Vi har en så pass stor verksamhet att även 0,1 procent kan vara en tung siffra. Det är inte så att vi klarar målen med en stor marginal men vi klarar ändå fem av sex verksamhetsmål. 

I årets regleringsbrev har regeringen skärpt kraven på Arbetsförmedlingen, och när det gäller flera av målen vill regeringen nu inte bara se en ökning, utan en väsentlig sådan. Det gäller till exempel målet om att en större andel av de arbetslösa som saknar en gymnasieutbildning ska påbörja studier.

Varför skärper ni kraven?

– Det är av två skäl, det ena är att det nu går i rätt riktning när det gäller resultaten inom Arbetsförmedlingen. Men när det till exempel gäller målet om övergångar till reguljär utbildning så är det också så att vi både har fler personer som är inskrivna med låg utbildning och stora reformer som regeringen gör för att tillhandahålla utbildning. Då blir det ju ganska självklart att vi också skärper kraven, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).