Flygande möjligheter på Mars

Små, flygande och insektsliknande robotar på Mars. Det skulle kunna bli verklighet om den amerikanska rymdstyrelsen Nasa får sin vilja igenom.

Nasa har nämligen beslutat sig för att stödja ett forskningsprojekt i Japan som ska ta fram just sådana små robotar med det passande namnet Marsbees.

Förhoppningen är att de humlestora robotarna ska kunna ta sig fram snabbare och längre sträckor än de markbaserade fordonen på planeten, och därmed också kunna assistera dessa.

Mycket forskning kvarstår dock för att ta reda på hur tekniken ska utvecklas, men forskarna räknar med att ge robotarna extra stora vingar för att klara av den tunna atmosfären.