Lampan som stoppar störande kollegor

1:29 min

Hundratals anställda på företaget ABB har testat en lampa vid arbetsplatsen som lyser grönt när kollegorna får störa dem och rött när de är upptagna. Ett datorprogram känner av hur koncentrerade de är. En studie visar att avbrotten i kontorslandskapet minskade med hälften.

450 kontorsanställda i 12 länder testade datorprogrammet som mätte arbetsbelastningen för varje individ genom att registrera tangentbordstryck och hur de rörde musen.

Programmet mätte också om det fanns några möten bokade i kalendern eller om de anställda var upptagna med skypesamtal.

Under trekvart varje dag tändes en röd lampa vid skrivbordet när de verkade som mest upptagna och då förväntades kollegorna att inte störa dem om det inte var akut.

Annars lös en grön lampa och då var det fritt fram. Lamporna gick också att sköta manuellt för de som ville.

– Vadå, ska vi ha lampor, det är ju som förr i tiden?

– Men faktum är att när vi började nöta in det här systemet så funkade det bra och man började respektera varandra på ett annat sätt, säger Sven Nilsson, mjukvaruingenjör på ABB i Olofström som testat stör-ej-systemet Flowlight.

Användarna fick själva registrera avbrott från kollegor före och under försöket. Med lamporna minskade de med 46 procent.

Folk upplevde också att de blev mer effektiva med färre störningar, men att datorprogrammet missade när de tänkte djupa tankar eftersom det inte mätte hjärn- eller hjärtaktivitet.

Planen är att den här typen av stör-ej-lampor ska släppas på marknaden inom ett år.

Sannolikt minskar stressen hos anställda i kontorslandskapet också av systemet, något forskarna nu ska undersöka.

– Särskilt i öppna kontorslandskap så upplever folk mer störningar och det här kan hjälpa till att minska den stressen och öka välbefinnandet på jobbet, säger datorforskaren Thomas Fritz på Zürich Universitet.

Referens:
Züger M. et al, Reducing Interruptions at Work: A Large-Scale Field Study of FlowLight, CHI '17 Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Pages 61-72 DOI: 10.1145/3025453.3025662