Stoppsignal i kontorslandskapet

5:11 min
  • Hundratals anställda på företaget ABB har testat en lampa vid arbetsplatsen som lyser grönt när kollegorna får störa dem och rött när de är upptagna.
  • Det är ett datorprogram som känner av hur koncentrerade de är. Avbrotten i kontorslandskapet minskade med hälften visar tester bland annat i Olofström.

Hör Aram Seddigh, doktor i arbets- och organisationspsykologi, om för- och nackdelar med kontorslandskap.

– Man tappar ju fokus på det man håller på med så man får ju starta om hela tiden, säger Mikael Ohlsson som är teamledare på ABB i Olofström.

– Om man har många bollar i luften redan och det kommer ännu fler så blir det ju lite stressigt emellanåt, fyller mjukvaruingenjör Sven Nilsson på ABB i Olofström i.

Mikael Ohlsson och Sven Nilsson på ABB i Olofström konstruerar robotsvetsar. De är två av 450 kontorsanställda i 12 länder som USA, Polen, Argentina och Indien som testat antistörlamporna. Både Mikael Ohlsson och Sven Nilsson kände av att de var mindre effektiva tidigare under dagar när kollegorna avbröt dem ofta och blev stressade.

Före försöket så mätte datorprogrammet den normala arbetsbelastningen för varje individ genom att registrera hur ofta de gjorde tangentbordstryck och musklick.

När användaren är mest upptagen under dagen tänds en röd lampa vid skärmen, men också om det finns ett möte inskrivet i kalendern eller när ett skypesamtal pågår och då förväntas kollegorna att inte störa om det inte är akut. Annars lyser en grön lampa och då är det fritt fram.

Vissa användare var först oroliga att det skulle kännas som en tävling, men eftersom den röda lampan bara skiner 45 minuter för alla under en dag och är individuellt ställd, så försvann de farhågorna.

Det finns också en gul lampa som tänds när ingen är på plats. Användarna fick själva registrera avbrott från kollegor före och under försöket. Med lamporna minskade de med 46 procent. Folk upplevde också att de blev mer effektiva med färre störningar, men att datorprogrammet missade när de var koncentrerade i djupa tankar eftersom det inte mätte hjärn- eller hjärtaktivitet.

– Man började respektera varandra på ett annat sätt och jag tror på det här. Det är möjligen det här att man ibland sitter och stirrar på skärmen, kan man lösa det så, säger mjukvaruingenjören Sven Nilsson.


Men skulle du kunna tänka dig att datorn känner av hur aktiv du är i ditt tankearbete?

– Kanske inte tankearbete men man skulle kunna känna av ögonrörelser, det finns det ju tekniker för idag så varför inte, svarar Sven Nilsson.

Datorforskaren Thomas Fritz på Zürich Universitet som utvärderat antistörlamporna har också testat att mäta hjärn- hjärtrytm, pupillrörelser och svettaktivitet på försökspersoner för att styra när den röda lampan bör tändas.

– När någon är stressad så svettas de lite mer och det kan mätas via hudsensorer och sedan ändra färgen på lampan från grönt till rött, säger Thomas Fritz.

Men när "antistörlamporna" FlowLight släpps på marknaden om ett år så kommer de inte ha några kroppsmätare kopplade till sig, det blir för dyrt säger Thomas Fritz, utan det blir fortsatt en programvara som känner av datoraktiviteten. Det går däremot att själv tända de olika lamporna för den som vill, men tidigare forskning har visat att ett automatiskt system funkar bäst för de flesta.

Huvudsyftet är att öka effektiviteten och minska misstagen på jobbet när avbrotten blir färre i kontorslandskapet, men sannolikt påverkas också stressnivån positivt enligt Thomas Fritz vid Zürich Universitet.

Ett av de vanligaste metoderna idag för att inte bli störd av kollegor i kontorslandskapet att folk sätter på sig hörlurar med musik enligt Thomas Fritz, men att de ofta bärs stora delar av dagen och då inte längre funkar som signal när det är olämpligt att närma sig en kollega med en fråga.

– Vissa företag har också börjat reglera hur man får störa varandra med epost, enligt Thomas Fritz.

– Utan regler för epostanvändning kan mer än en timme av arbetsdagen gå åt till att läsa kollegornas ebrev, medan vissa företag fått ned det till bara någon minut om dagen, säger Thomas Fritz.

Mikael Ohlsson och Sven Nilsson på ABB i Olofström berättar hur de ändrat beteende mot varandra när umgänget i kontorslandskapet regleras av trafiksignaler.

– Då går man fram lite försiktigt och påkallar uppmärksamhet utan att säga något, man bara tittar och ser om man får kontakt. Ser man att personen är djupt engagerad så går man därifrån och väntar, förklarar Mikael Ohlsson.

Men om det är akut?

– Då får man knacka på och störa, säger teamledaren Mikael Ohlsson.

Har stressen minskat med lamporna?

– Det tycker jag, svarar Sven Nilsson.

Du fortsätter att använda lamporna fast projektet är över?

– Ja det finns ju ingen anledning att ta bort dem, de fungerar ju av sig självt, säger Sven Nilsson.

– Det är en respekt mellan oss medarbetare att man tittar på varandra och stressar inte upp varandra i onödan, avslutar Mikael Ohlsson.