Drygt var tredje värmlänning vill ha färre vargar

4:46 min

Drygt en tredjedel av värmlänningarna vill ha färre vargar i länet, enligt en mätning som Novus har gjort på uppdrag av P4 Värmland. Ungefär lika många är nöjda med nuvarande nivå och 13 procent vill ha fler vargar.

Max Eriksson är statsvetare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, och tycker att resultatet av undersökningen är väntat. Hans forskning om attityder till varg har tidigare visat på tydliga skillnader mellan stad och landsbygd.

– Det finns ju mycket varg i Värmland och Dalarna, så det är väl naturligt att folk är mer negativa där, säger han till P4 Värmland.

36 procent av de drygt 1000 värmlänningar som har deltagit i undersökningen vill minska antalet vargar i länet. 13 procent vill ha fler och 37 procent tycker att det är bra som det är. Resten svarar vet ej.

Det framgår också att äldre personer är mer kritiska till vargen, hälften av de som är 65 år eller äldre vill ha färre vargar.

Undersökningen har gjorts via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Max Eriksson baserade sin doktorsavhandling på flera stora attitydundersökningar, och även där var värmlänningarna som deltog betydligt mer negativa till varg än rikssnittet.
 
– Vi har också sett att till stor del beror attityderna på andra faktorer än direkt erfarenhet, att man direkt är drabbad. Framför allt verkar det finnas ett samband med att man generellt sett är missnöjd med hur samhället fungerar, hur det fungerar i kommun, landsting eller staten generellt, säger Max Eriksson.

Den nya Novusundersökningen visar också på vissa geografiska skillnader inom Värmland.

I det som klassas som "större städer", vilket i Värmland enbart handlar om Karlstad med vissa landsbygdsdelar borträknade, svarade 17 procent att man ville ha fler vargar och 25 procent färre. 39 procent ansåg att nivån är bra som den är.

I resten av länet ville 43 procent ha färre vargar, 10 procent fler, och 36 procent att det är bra som det är.