Tandlossning ökar kvinnors risk för infarkt

1:00 min

Ny forskning visar att allvarlig tandlossning är en riskfaktor för hjärtinfarkt hos kvinnor. Studien är liten men innehåller viktiga fynd enligt expertisen.

Kvinnor med allvarlig tandlossningssjukdom löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med män. Det visar en ny studie där svenska forskare jämfört män och kvinnor som fått en första hjärtinfarkt.

Även om det handlar om ganska få personer i den här undersökningen, så är det ett viktigt fynd, enligt Björn Klinge, som är professor i tandlossningssjukdomar vid Malmö universitet och Karolinska Institutet.

– Ja, det här är ett hett forskningsområde, kopplingen mellan infektion och inflammation i munnen och påverkan på övriga kroppen, i det här fallet kopplingen till hjärt- kärlsjukdomar, säger Björn Klinge.

– Man kan väl säga att den här studien är ytterligare en pusselbit i ett komplicerat pussel som man försöker lägga för att förstå hur olika sjukdomar kan påverka uppkomst av andra sjukdomar, framhåller Björn Klinge. 

Forskarna ville undersöka om människor med allvarlig tandlossning oftare drabbades av hjärtinfarkt och om risken skilde sig mellan män och kvinnor.

De undersökte munnen hos hjärtinfarktpatienter från 17 olika sjukhus i landet. Resultaten visade att allvarlig tandlossning var en bidragande riskfaktor för kvinnor.

– Det är hittills väldigt få studier som har gjort den detaljerade analys som Eva Nordendahl och hennes medarbetare har gjort i den här studien, säger Björn Klinge.

– Samtidigt ska man vara medveten om att just det här resultatet bygger på ett begränsat antal patienter, poängterar han.

Studien ger inga tydliga svar på varför kvinnor är mer känsliga i det här fallet, men att en sjukdom i munnen kan påverka hjärta och blodkärl, det är forskarna ganska klara över.

– Dels läcker bakterier ut i blodbanan från det infekterade området, dels läcker infektionsämnen ut. Sammantaget så kan detta påverka organ eller blodkärl på olika ställen, förklarar Björn Klinge.

Samtidigt verkar det ju vara så att riskfaktorer påverkar män och kvinnor olika, och när det gäller kvinnor har man visat att det finns en ökad känslighet för vissa riskfaktorer och inflammatoriska reaktioner.

Och det går att minska sina risker, något som gläder Björn Klinge.

– Om det inte bara är ett samband här, utan också ett orsakssamband, så tycker jag att man får se det väldigt positivt att det finns en del i den här komplicerade processen som man kan påverka själv, med god egenvård och god tandvård, avslutar professor Björn Klinge.