Bellö/Hjältevad

Litet läskföretag vann namnstrid mot franskt bolag

1:03 min

En liten lokal läskbryggare i Bellö i Eksjö kommun har vunnit en namnstrid mot en fransk läsktillverkare och får fortsätta att kalla sin läsk Bellö Cola.

Den franska tillverkaren heter Bellot, och angrep tillverkaren i Bellö eftersom namnen är så fonetiskt lika, alltså uttalas liknande. Men Patent- och registreringsverket skriver i sitt beslut att få svenskar kan det korrekta franska uttalet med ett stumt t i slutet på Bellot, utan snarare uttalar det "bellot" och att risken för förväxling är liten. Så microbryggaren i Bellö får fortsätta att använda sitt namn.

– Jag är lättad och förvånad, att det gick att vinna för mig med små resurser, säger ägaren Stefan Falk från Bellö som har 72 invånare. Men de kan fortfarande överklaga det här beslutet till Patent- och marknadsdomstolen.