Så jobbar vi

Vi jobbar med faktakollar enligt en metod framtagen av det oberoende journalistikinstitutet Poynter Institute i USA, och som används av faktagranskare i över 150 medier över hela världen.

Sveriges Radio gör sina faktakollar helt självständigt och oberoende. Men under valåret 2018 publicerar SR, SVT, DN, SvD, DN och Kit även faktagranskningar på den gemensamma sajten faktiskt.se.

Syftet med Sveriges Radios satsning är att kontrollera sanningshalten i påståenden som kan ha betydelse för samhällsdebatten. Det kan till exempel vara uttalanden från politiker eller andra opinionsbildare som sprids i traditionella och sociala medier eller i rapporter och kampanjmaterial. 

De granskade påståendena kommer att graderas enligt en femgradig skala från Helt sant till Helt fel. Genom samarbetet med andra redaktioner hoppas vi få ökad spridning för seriösa faktagranskningar, höja kunskapsnivån på redaktionerna och genom detta stimulera diskussionen om god källkritik.

De senaste åren har också debatten om falska nyheter och påverkanskampanjer varit intensiv. Vi har sett hur uppenbara felaktigheter fått stor spridning i sociala medier och hur kampanjer för att påverka opinionen med lögner och misstänkliggöranden maskerats för att likna nyhetsjournalistik.

Vi vill erbjuda publiken oberoende fakta i viktiga frågor och förhindra att felaktiga påståenden sprids.

Vill du tipsa oss om påståenden som du vill att vi faktagranskar? Eller har du mer fakta inom ett ämne som vi har granskat? Mejla oss på faktiskt@sr.se


 Klicka här för att läsa vår logg med rättelser!

Rättelser i våra faktagranskningar

Nej, invandrare med äldreförsörjningsstöd får inte dubbelt så mycket som svenska garantipensionärer

16 maj kl 09.55 förtydligade vi rubriken. I den första versionen var rubriken: Nej, invandrare med äldreförsörjningsstöd får inte mer än svenska garantipensionärer. 

16 maj kl 15.05 efter påpekande från läsare lade vi till meningen: Vuxna asylsökande erbjuds endast tand- och sjukvård som inte kan anstå

17 maj kl 18.51 Efter många kommentarer om att det är liten skillnad mellan vad garantipensionärer respektive personer med äldreförsörjningsstöd får gjorde vi två förtydliganden; dels att den genomsnittliga kommunalskatten ger en garantipension efter skatt på 7 070 kronor i månaden, dels lade vi till beräkningar på hur mycket bostadstillägg respektive boendestöd blir med gruppernas genomsnittliga boendekostnader. De beräkningarna ger en mer rättvisande bild av gruppernas inkomster. 

Nej, ingen koppling mellan HPV-vaccin och en ökning av livmoderhalscancer

24 maj kl 09.32 gjorde vi ett förtydligande i rubriken efter läsarkommentaren "Om man får vara lite petig, så vill jag påpeka att man ”borde” se en koppling mellan HPV-vaccin och livmodercancer. Om kopplingen saknas så är ju vaccinet verkningslöst. Koppling behöver ju inte betyda att korrelation är positiv.” Den första versionen av rubriken var: Nej, ingen koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer. 

29 maj kl 14.02 kompletterade vi stycket "Inget svar från Lars Andersson" med att den indiska tidskriften dragit tillbaka Lars Anderssons artikel den 26 maj.

Helt fel och delvis sant om sjukskrivningar

25 maj 2018 kl 19.00: Efter att en läsare påpekat att man kunde missförstå vem av politikerna som fått betyget Helt fel respektive Delvis sant i inledningen av texten ändrade vi ordningsföljden i ingressen så att den bättre stämmer överens med bilderna.

Åkesson har fel om ”låtsasjobb” bland utrikes födda

17 aug kl 15.45: Rättelse i avsnittet om nyanlända: I en tidigare versionen stod det felaktigt att procentsatserna angav andel som fått arbete ett år efter att de avslutat etableringsprogrammet. 
Korrekt är att procentsatserna anger andelen som fått arbete inom ett år efter att de påbörjatetableringsprogrammet.

20 aug kl 11.15: Under rubriken "40 000 fler jobb bland utrikes födda" lade vi till ett resonemang om definitionen av begreppet sysselsatt eftersom många läsare ställt frågor kring detta.