Mark Levengood om ordet "fosterjord"

5:28 min

"...ett ord som på något sätt hamnat i historiens skräpkammare..."